Kadara: Šarlatánsky šarlatán

Šarlatánsky šarlatán

Miesto: Kadara

Získajte túto misiu od Collective underboss Crux na konci roku Kolektívna základňa pátranie.

Vydá vám pokyn, aby ste zistili, kto na základe skutočnosti vytvoril falošné objednávky. Podozrivý má stopy človeka alebo asari a jeho odev by mal vykazovať vysoké koncentrácie síry. SAM naplní 5 podozrivých a vytvorí navpointy, aby ste ich mohli naskenovať

Napriek „pomoci“ SAM nie sú dvaja kandidáti ani ľudia, ani asari. Tretí je človek, ale bez síry, pričom zostali iba dvaja hlavní podozriví. Lynx, asari, ktorí vás pozdravili, stojaci pod hlavným komplexom.

A Dorado, človek starajúci sa o chovateľské stanice adhi.

Porozprávajte sa s nimi, aby ste zistili, že Dorado nie je dobrý, a potom sa vráťte do Crux. Nechá zadržať Dorada a získate životaschopnosť za to, že vám pomôže udržať hladký priebeh zločineckej ríše tu.