Gutgashovo územie

ČIERNA KRYT

Oblasť: Kaňony zrnitosti
Obtiažnosť: 3/5

Základná obrana:

Požiarna veža x 2
Sniper x 2
Silná brána

Zberateľské predmety:

Relikvia histórie - 1
Odznak - 3
Šrot - 7

Časová os:

0:04:48 - Šrot 1
0:05:53 - Šrot 2
0:06:06 - Šrot 3
0:06:17 - Šrot 4

0:09:10 - Odznak 1
0:10:34 - Relikvia 1
0:10:51 - Šrot 5
0:11:08 - Šrot 6

0:11:22 - Odznak 2
0:12:40 - Odznak 3

0:12:53 - Šrot 7

KRVNÁ PLÁŽ

Oblasť: Kriedy
Obtiažnosť: 3/5

Základná obrana:

Požiarna veža x 3
Sniper x 2
Prúd plameňa x 1 (vyvýšená palivová nádrž nad stenou naľavo od brány)
Opevnená brána (obmedzená harpúnou)

Zberateľské predmety:

Relikvia histórie - 1
Odznak - 2
Šrot - 8

Časová os:

0:03:59 - Šrot 1
0:06:09 - Šrot 2

0:06:28 - Relikvia 1
0:06:45 - Odznak 1
0:06:56 - Šrot 3
0:07:01 - Šrot 4
0:08:51 - Šrot 5
0:08:51 - Šrot 6

0:09:02 - Odznak 2
0:09:10 - Šrot 7
0:09:23 - Šrot 8

KRVNÝ HREB

Oblasť: Cadavanaugh
Obtiažnosť: 3/5

Základná obrana:

Poznámka: Základnú obranu už zničí útočná sila nepriateľov roadkillu.

Zberateľské predmety:

Odznak - 3
Šrot - 9
Časti posádky prieskumu - 1

Časová os:

0:02:29 - Šrot 1
0:02:57 - Šrot 2
0:04:03 - Šrot 3

0:04:18 - Odznak 1
0:05:50 - Šrot 4
0:07:19 - Odznak 2
0:07:36 - Šrot 5
0:07:43 - Prieskum častí posádky 1
0:07:59 - Šrot 6
0:09:00 - Odznak 3
0:09:06 - Šrot 7
0:09:23 - Šrot 8
0:09:41 - Šrot 9

PRSTOVÝ PEAK

Oblasť: Kriedy
Obtiažnosť: 3/5

Základná obrana:

Sniper x 2
Požiarna veža x 3

Zberateľské predmety:

Relikvia histórie - 1
Odznak - 4
Šrotové palety - 1
Šrot - 11
Časti posádky prieskumu - 1

Časová os:

0:04:26 - Relikvia 1
0:05:29 - Šrot 1
0:05:36 - Šrot 2

0:05:52 - Odznak 1
0:08:02 - Šrot 3
0:08:44 - Odznak 2
0:08:59 - Šrot 4
0:10:49 - Šrot 5
0:10:56 - Šrot 6
0:11:38 - Šrot 7
0:11:57 - Šrot 8

0:13:00 - Paleta šrotu 1
0:13:12 - Prieskum častí posádky 1
0:13:19 - Šrot 9
0:13:23 - Šrot 10
0:14:10 - Šrot 11

0:16:00 - Odznak 3
0:16:55 - Odznak 4

GOB STONE

Oblasť: Kaňony zrnitosti
Obtiažnosť: 2/5

Základná obrana:

Požiarna veža x 2
Sniper x 1
Prúd plameňa x 1 (plynová nádrž je cez medzeru v plote mierne vľavo od brány)
Slabá brána

Zberateľské predmety:

Relikvia histórie - 1
Odznak - 3
Šrot - 6
Časti na skladovanie vody - 1

Časová os:

0:05:16 - Odznak 1
0:05:34 - šrot 1
0:05:54 - Šrot 2
0:05:54 - Šrot 3

0:07:59 - Odznak 2
0:08:08 - Relikvia 1
0:08:21 - Časti na skladovanie vody 1
0:08:43 - Šrot 4
0:09:11 - Šrot 5
0:09:23 - Šrot 6

0:09:23 - Odznak 3

JUGULÁRNY KANYON

Oblasť: Kriedy
Obtiažnosť: 3/5

Základná obrana:

Požiarna veža x 3
Prúd plameňa x 1 (plynová nádrž je v polovici veľkej steny naľavo od vstupného mosta)

Zberateľské predmety:

Odznak - 6
Šrot - 10
Časti posádky prieskumu - 1

Časová os:

0:04:23 - Odznak 1
0:06:19 - Šrot 1
0:06:38 - Odznak 2
0:06:56 - Šrot 2
0:07:18 - Šrot 3
0:07:33 - Šrot 4

0:09:30 - Odznak 3
0:09:30 - Šrot 5
0:11:01 - Šrot 6

0:11:51 - Odznak 4
0:12:23 - Odznak 5

0:14:24 - šrot 7
0:14:24 - Prieskum častí posádky 1
0:14:34 - Odznak 6
0:15:22 - Šrot 8
0:15:47 - Šrot 9
0:19:46 - Šrot 10

PREHĽAD

Oblasť: Kaňony zrnitosti
Obtiažnosť: 3/5

Základná obrana:

Sniper x 2
Prúd plameňa x 1 (plynová nádrž je nad čiarou plotu naľavo od prúdu plameňa)
Silná brána

Zberateľské predmety:

Odznak - 3
Šrot - 10
Časti ropných vrtov - 1

Časová os:

0:06:33 - Šrot 1
0:06:52 - Šrot 2
0:07:30 - Šrot 3
0:07:50 - Šrot 4

0:08:10 - Odznak 1
0:08:10 - Šrot 5


Poznámka: Trvalo mi roky, kým som našiel rampu vedúcu na nižšiu úroveň, takže v zásade môžete preskočiť od 8:20 do približne 13:00.

0:15:44 - Šrot 6
0:16:26 - Šrot 7
0:17:31 - Šrot 8
0:17:39 - Šrot 9

0:17:46 - Odznak 2
0:18:04 - Časti ropného vrtu 1
0:19:18 - Šrot 10
0:20:01 - Odznak 3

SKÚŠANIE DÔVODOV

Oblasť: Cadavanaugh
Obtiažnosť: 4/5

Základná obrana:

Požiarna veža x 3
Prúd plameňa x 2 (Vylezte hore po rebríku napravo od brány a otočením oboch ventilov vyčistite prúdy plameňa)
Silná brána

Poznámka: Celý tento tábor funguje ako jeden veľký arénový boj, ktorý trvá asi 10 minút. Pred vstupom sa uistite, že ste dobre aktualizovaný a plne zásobený.

Zberateľské predmety:

Relikvia histórie - 1
Odznak - 3
Šrot - 8

Časová os:

0:14:34 - šrot 1
0:14:38 - Odznak 1
0:15:10 - Šrot 2
0:15:18 - Šrot 3

0:15:53 ​​- Relikvia 1
0:16:08 - Šrot 4
0:16:21 - Odznak 2
0:16:32 - šrot 5
0:17:24 - Šrot 6

0:17:27 - Odznak 3
0:17:32 - šrot 7
0:17:32 - Šrot 8

ROOK NEST

Oblasť: Rev. mesiac
Obtiažnosť: 3/5

Základná obrana:

Sniper x 3
Požiarna veža x 1
Prúd plameňa x 1 (plynová nádrž je nad líniou plotu mierne napravo od prúdu plameňa)
Silná brána

Zberateľské predmety:

Relikvia histórie - 1
Odznak - 2
Šrot - 9

Časová os:

0:07:47 - Šrot 1
0:08:30 - Šrot 2
0:08:41 - Šrot 3

Poznámka: Spaľovanie (Chumbucket: „Anjelské spaľovanie.“) Mi prišlo na pomoc okolo 14:45 po viacnásobných úmrtiach. Naozaj som mal upraviť tento :) Pokojne preskočte od 10:00 do 14:30.

0:15:50 - Šrot 4
0:16:07 - Šrot 5
0:16:15 - Šrot 6
0:16:31 - šrot 7

0:16:31 - Odznak 1
0:17:07 - Relikvia 1
0:17:29 - Šrot 8
0:18:23 - Šrot 9

0:18:33 - Odznak 2

NARÁŽANÝ PIESOK

Oblasť: Pahradné vrchy
Obtiažnosť: 4/5

Základná obrana:

Požiarna veža x 3
Sniper x 1
Prúd plameňa x 1 (plynová nádrž je na vonkajšej strane plotu napravo od prúdu plameňa)
Silná brána (obmedzené na výbuch)

Zberateľské predmety:

Relikvia histórie - 1
Odznak - 4
Šrot - 7

Časová os:

0:08:31 - Šrot 1
0:09:20 - Šrot 2

0:10:40 - Odznak 1
0:10:55 - Odznak 2

0:12:19 - šrot 3
0:13:31 - Šrot 4

0:15:29 - Odznak 3
0:15:59 - Šrot 5
0:16:02 - Relikvia 1
0:19:47 - Odznak 4
0:20:19 - Šrot 6
0:21:18 - Šrot 7

BÚRNY ÚTULOK

Oblasť: Pahradné vrchy
Obtiažnosť: 4/5

Základná obrana:

Požiarna veža x 4
Sniper x 4
Prúd plameňa x 1 (plynová nádrž je v malej chatrči mimo brány priamo naľavo od prúdu plameňa)
Opevnená brána (obmedzenie vchádzania)

Zberateľské predmety:

Odznak - 4
Šrot - 9
Časti farmy na larvy - 1

Časová os:

0:03:26 - Šrot 1
0:07:59 - Šrot 2
0:08:42 - Šrot 3
0:09:24 - Šrot 4

0:09:30 - Odznak 1
0:10:19 - Šrot 5
0:10:28 - Šrot 6

0:10:36 - Odznak 2
0:10:40 - Šrot 7
0:10:44 - Časti farmy s červom 1
0:13:10 - Šrot 8
0:13:57 - Šrot 9

0:14:03 - Odznak 3
0:15:23 - Odznak 4